Меню сайту
ІНФОРМЕРИ

Погода
Погода у Чигирині

волог.:

тиск:

вітер:


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Підсумки соціально-економічного розвитку Чигиринського району за 2014 рік

   

Підсумки соціально-економічного розвитку

Промисловість

     В промисловості протягом 2014 року реалізовано продукції на суму 12,3 мільйона гривень, зокрема, харчових продуктів - на суму 4,1 мільйона гривень, товарів легкої промисловості - на 8,2 мільйона гривень.

     Порівняно з 2013 роком обсяги реалізації промислової продукції зменшились на 12,6 відсо-тка.

     Промисловими підприємствами упродовж 2014 року виготовлено овочів консервованих з додаванням оцту - 158 тонн, постільної білизни – 17,6 тисячі штук, комплектів і костюмів робо-чих, чоловічих та хлопчачих з тканини – 5,4 тисячі штук, взуття – 3,9 тисячі пар, пряжок поясних – 1773,4 тисячі штук, пряжок взуттєвих – 564,5 тисячі штук, блочок – 520 тисяч штук, тексу руч-ного – 20,5 тонни.Сільське господарство

     В районі орендують земельні паї 18 товариств з обмеженою відповідальністю, одне прива-тне підприємство, одна філія та 16 фермерських господарств. Станом на 01.01.2015 сільськогос-подарськими підприємствами зареєстровано 11,2 тисячі договорів. Виплату по договорах оренди землі проведено на 98,6 відсотка.
Всіма категоріями господарств зібрано 101,2 тисяч тонн зернових, що на 35,7 тисячі тонн або на 26 відсотків менше, порівняно до 2013 року.

     В 2014 році валове виробництво зернових культур сільськогосподарськими товариствами склало 87,8 тисячі тонн при урожайності 48,0 центнерів з гектара. Виробництво зерна порівняно з 2013 роком зменшилось на 34,3 тисячі тонн.

     Під урожай 2015 року посіяно 12,1 тисячі гектар озимих зернових та 1,4 тисячі гектар озимого ріпаку. Основний обробіток ґрунту проведений на площі 22901 га.

     Станом на 1 січня 2015 року в сільськогосподарських підприємствах району чисельність поголів’я великої рогатої худоби зменшилася на 504 голови і становила 1285 голів, в тому числі корів – на 155 голів і становила 516 голів.

     Поголів’я свиней становить 12494 голови, що на 1191 голову більше.

     Протягом 2014 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 2521,4 тонни м’яса, що на 31,2 відсоток більше, ніж у 2013 році.

     Валове виробництво молока склало 3143,8 тонн, що більше на 15 тонн. Надій молока від однієї корови зріс на 12,7 відсотка і склав 5449 кілограм.Капітальні інвестиції

     За 9 місяців 2014 року в розвиток економіки району інвестовано капітальних вкладень на суму 135,5 мільйона гривень. На кожного жителя району припало 4839,4 гривні капітальних ін-вестицій. Найвагомішу частку капітальних інвестицій (71,9% загального обсягу) становлять інве-стиції на придбання машин, обладнання, інвентарю та в нежитлові будівлі (15,5%).

     Капітальні інвестиції в індивідуальне житлове будівництво за 2014 року склали 1485 тисяч гривень. Загальна площа введеного житла склала 579 квадратних метрів, що на 65,9 відсотка ме-нше в порівнянні до минулого року. Всього введено в експлуатацію 5 індивідуальних будинків, з них 3- в сільській місцевості.

     Значно знизились обсяги будівельних робіт. Протягом 2014 року підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 472 тисячі гривень, за характером будівництва всі роботи виконувались з поточного ремонту.Зовнішньоекономічна діяльність

     Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), внесених в економіку району, станом на 01.10.2014 склав 43,1 тисячі доларів США, що на 9,8 відсотка менше обсягу інвести-цій на початок року (за рахунок коливання валютних курсів). У розрахунку на одну особу насе-лення обсяг прямих іноземних інвестицій становив 1,5 долара США і проти відповідного періоду попереднього року майже не змінився.

      У січні-вересні 2014 року обсяг експорту товарів збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2013 року на 93,7 відсотка, імпорту – зменшився на 82,0 відсотка. Позитивне сальдо зо-внішньої торгівлі товарами становило 7,6 тисячі доларів США.Заробітна плата

      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-вересень 2014 року складала 2521 гривню, що на 9,8 відсотка більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

     Станом на 01.01.2015 заборгованість із виплати заробітної плати становила 306,3 тисячі гривень, що на 29,6 відсотка більше в порівнянні до початку року. Заборгованість обліковується по підприємству-банкруту КП «Чигиринське». На разі повністю відсутня заборгованість із ви-плати заробітної плати в бюджетних установах і організаціях району.Ринок праці

     Кількість зареєстрованих безробітних на 1 січня 2015 року становила 981 особа, що на 77 осіб (на 8,5%) більше до минулого року.

     Протягом 2014 року працевлаштовано 1211 безробітних, що на 3,4 відсотка менше в порі-внянні до 2013 року. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних склав 40,9 відсотків.

      Професійну підготовку пройшли 332 особи, що на 3 особи більше в порівнянні з 2013 роком.

     Для зайняття підприємницькою діяльністю 21 особам виплачено одноразову допомогу, за 2013 рік - 19 особам.

     До Чигиринського районного центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні зверну-лись 37 осіб з числа мешканців окупованих територій та місць проведення АТО, 28 особам нада-но статус безробітного, 25 особам призначено виплату допомоги по безробіттю, 9 осіб працевла-штовано, 8 осіб приймали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характе-ру.Торгівля та надані послуги

     Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі усіх форм власності за січень-вересень 2014 року склав 67,9 мільйона гривень, що на 3,7 відсотка більше показника за відпо-відний період 2013 року. В розрахунку на одного жителя реалізовано товарів на суму 2442,2 гривні. Абсолютний приріст обсягу роздрібного товарообороту на одну особу склав 74,7 гривні.

     На території району 12 юридичних осіб та їх структурні підрозділи надають послуги спо-живачам. За 2014 року підприємствами та організаціями району всіх форм власності реалізовано платних послуг на суму 6,2 мільйона гривень, що на 79,5 відсотка більше рівня 2013 року. Аб-солютний приріст обсягу реалізованих послуг у фактичних цінах становив 2755,8 тисячі гривень.
Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 4,2 мільйона гривень, що на 68,9 відсотка більше. В розрахунку на одну особу обсяг послуг, реалізованих населенню, склав 152,1 гривні. Питома вага послуг, реалізованих населенню, в загальному обсязі району становила 67,5 відсот-ка.Розрахунки за енергоносії

     В районі житлово-комунальні послуги надають 7 комунальних підприємств та 12 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

     Протягом 2014 року комунальними підприємствами реалізовано послуг населенню на су-му 10,1 мільйонів гривень, що на 518,9 тисячі гривень або 5,4 відсотка більше, ніж в 2013 році.

      В районі проводиться робота по забезпеченню економії та раціонального споживання природного газу. Загалом в 2014 році споживачами району зменшено використання газу на 1 млн. 186 тис. м³ або 9,9 відсотка до показника 2013 року. Населенням району за рахунок викори-стання альтернативних видів палива та застосування енергозберігаючих технологій зменшено споживання газу на 484 тис. м³ (5,7 %).

      Станом на 1 січня 2015 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги склала 2174 тисяч гривень, з урахуванням боргів попередніх періодів, що на 321,7 тисячі гривень менше боргу до 1 січня 2014 року. Рівень сплати населенням за надані житлово-комунальні по-слуги склав 99,3 відсотка.

     Споживачі району заборгували за електричну енергію 923 тисячі гривень, що на 259 ти-сяч гривень більше до початку 2014 року. Найбільшими боржниками є комунальні підприємства - 319,9 тисячі гривень. Рівень оплати за спожиту електричну енергію складав 99,0 відсотків.

     Заборгованість за природний газ по фондах облдержадміністрації станом на 1 січня 2015 року складала 1361,7 тисячі гривень і порівняно з сумами на початок року зменшилась на 36,9 тисячі гривень, рівень оплати складав 87,8 відсотка. Із загальної суми заборгованості 566,7 тися-чі гривень складає борг населення, 209,9 – пільги та 729,1 тисячі гривень - субсидії.Мале підприємництво

     Станом на 1 січня 2015 року господарську діяльність в районі здійснюють 117 малих під-приємства. Загальна сума надходжень від юридичних осіб за 2014 року склала 7,9 мільйона гри-вень, в тому числі до місцевого бюджету – 5,8.

     Найбільш поширеною формою організації малого бізнесу в районі є підприємці-фізичні особи. Як суб’єкти підприємницької діяльності зареєстровано 787 фізичних осіб, ними сплачено податків на суму 3,2 мільйона гривень, в тому числі до місцевого бюджету – 3,0.

     Всього від суб’єктів підприємництва до бюджетів усіх рівнів надійшли кошти в сумі 11,1 мільйона гривень.

     Питома вага надходжень до бюджету від суб’єктів підприємництва в загальнорайонних склала 23,4 відсотка.

     За 2014 рік Центром надання адміністративних послуг при Чигиринській райдержадмініс-трації прийнято 1428 заяв про надання адмінпослуг та видачу документів дозвільного характеру, надано 1396 адмінпослуг, відмовлено у видачі 16 документів дозвільного характеру, зареєстрова-но 26, відмовлено в реєстрації 14 декларацій.Переглянуто: 1628  
Зворотній зв'язок з владою!
«Гаряча» телефонна
лінія голови райдержадміністрації:
(0230) 2-56-04
З метою оперативного реагування
на звернення підприємців, при Черкаській обласній державній адміністрації запроваджено «гарячу лінію» з питань корупційних діянь в місцевих органах виконавчої влади, державних і комунальних установах.

Контактний телефон (0472) 36-11-00
ОФІЦІЙНІ САЙТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ


КАЛЕНДАР
«    Октябрь 2016    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31