Меню сайту

     Апостиль - спеціальний штамп, який, відповідно до Гаазької конвенції 1961 року, ставиться на офіційних документах, що надходять від держав - учасниць Конвенції.
     Апостиль звільняє ці документи від необхідності дипломатичної чи консульської легалізації. Він засвідчує справжність підпису особи під документом і справжність печатки або штампа, якими скріплено відповідний доку мент.
     Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України змінено 20.11.2015. Саме з цієї дати в Україні запроваджено новий прогресивний сервіс - електронний апостиль. Основна зміна для населення: громадяни, яким необхідно проставити апостиль на документах, що видані органами державної реєстрації актів цивільного стану, судами та нотаріусами, з метою їх подальшого використання за кордоном, не потребують поїздки до м. Києва. Встановлений Міністерством юстиції України порядок, який дозволяє робити це через відділи державної реєстрації актів цивільного стану Головних територіальних управлінь юстиції по всій Україні.
     Відтепер, громадянин повинен пред'явити відділу державної реєстрації документ, що посвідчує його особу, відповідні документи для проставлення апостиля та документ про оплату за проставлення апостиля.
     Наказом Міністерства юстиції України від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг за проставлення апостиля» визначена плата за проставлення апостиля:
     • для громадян України, іноземців та осіб без громадянства - 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн);
     • для юридичних осіб - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).
     Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.
     Проставлення апостиля або відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.
     Строк проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів лише у разі необхідності отримання зразка підпису посадової особи, відбитка печатки та/або штампа.Переглянуто: 36  

     Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» прийняття документів державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, нотаріусами для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації базується за принципом екстериторіальності в межах України.

     З урахуванням викладеного, для здійснення державної реєстрації у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців можна звернутися до будь-якого державного реєстратора, нотаріуса в межах України.

     Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місця знаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації права власності та інших речових прав, що проводиться нотаріусами незалежно від місцезнаходження нерухомого майна...


Переглянуто: 271  

     З метою децентралізації та демонополізації адміністративних сервісів у сферах державної реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно суб’єктами державної реєстрації (окрім структурних утворень політичних партій та інших громадських формувань) визначено виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, а також юридичні особи публічного права за умови їх акредитації в установленому порядку.

     Надання органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції України, послуг у сферах державної реєстрації разом із суб’єктами державної реєстрації, визначеними Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» та нотаріусами до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо припинення надання зазначених послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції, але не пізніше 30 квітня 2016 року...


Переглянуто: 395  

     Законами України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачено, що акредитовані суб'єкти державної реєстрації прав належать до системи суб'єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав.

     Відповідно до статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" акредитованим суб'єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебувають не менше ніж три державні реєстратори та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав уклала, зокрема, договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. Згідно положень статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування...


Переглянуто: 256  

     З метою ознайомлення населення, громадськості та бізнесу з реформами у сфері системи органів юстиції, а також із змінами законодавства в частині державної реєстрації речових прав, похідних від права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, примусового виконання рішень та податкового законодавства 15 квітня у малому залі Будинку культури відбулось засідання «круглого столу» з представниками юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у сфері аграрного бізнесу району на тему: «Реформування системи органів юстиції: Законодавчі зміни в сфері державної реєстрації та примусового виконання рішень».

     Захід організовано Чигиринським районним управлінням юстиції. Участь в засіданні круглого столу взяли начальник районного управління юстиції, начальник реєстраційної служби районного управління юстиції, начальник відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції, реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби районного управління юстиції, завідувач сектору оподаткування доходів фізичних осіб Чигиринського відділення Кам’янської ОДПІ...


Переглянуто: 539  

До уваги громадян та юридичних осіб!!!


     Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення» від 05.03.2015 р. № 247 -VIII (далі – Закон), який набрав чинності 25.03.2015 року.

     Законом розширено коло повноважень нотаріусів та визначено особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення...


Переглянуто: 572  

«Законодавчі зміни з питань реформування системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно»


     В рамках реформи реєстраційної служби, яка активно впроваджується Міністерством юстиції України, а також децентралізації відбувається передача частини державних функцій з реєстрації майна та бізнесу на місця.

     В майбутньому за державою планується залишити лише функції:
     - власника і адміністратора реєстрів;
     - надання суб’єктам реєстрації допуску до даних реєстрів;
     - визначення стандартів надання послуг з реєстрації...
Переглянуто: 472  

     На численні звернення громадян щодо діяльності реєстраційної служби та відділу державної виконавчої служби на місцевому рівні, Чигиринське районне управління юстиції інформує.

     Міністерством юстиції України розпочато процедуру оптимізації структури органів юстиції. Першим кроком на шляху реалізації зазначеної процедури є підготовка і подання Мін’юстом Уряду України проектів відповідних рішень. Зокрема, з метою оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції, раціонального використання бюджетних коштів Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21 січня 2015 р. № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» (далі - Постанова), яка набрала чинності 28 січня 2015 року...


Переглянуто: 457  
Інформація щодо прав та обов’язків, соціального та правового захисту військовозобов'язаних, призваних на військову службу у зв'язку з мобілізацією, резервістів, а також військовослужбовців, прийнятих на військову службу в добровільному порядку (за контрактом)

      Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України відповідно до статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» є конституційним обов'язком громадян України.

      Військовий обов'язок включає, зокрема прийняття на військову службу в добровільному порядку (за контрактом), призов на військову службу, проходження служби у військовому резерві.Права та обов’язки, соціальний та правовий захист військовозобов'язаних, призваних на військову службу у зв'язку з мобілізацією, та резервістів.

      Обов'язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів визначено Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

      Згідно зі статтею 22 цього Закону військовозобов’язані зобов'язані з'являтися за викликом до військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби безпеки України – за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час. . .

Переглянуто: 556  

      «До уваги зареєстрованих громадських об'єднань та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій!

      Відповідно до пункту 3 розділу ІІ. «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» (далі – Закон про внесення змін), прийнятого Верховною Радою України 16.01.2014 № 721-VІІ, громадські об’єднання, а також відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, які на день набрання чинності цим Законом отримують кошти чи інше майно з іноземних джерел та беруть участь у політичній діяльності, яка здійснюється на території України, зобов’язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом здійснити дії, необхідні для набуття ними статусу громадського об’єднання, яке виконує функції іноземного агента, а також дії, необхідні для приведення найменування у відповідність до вимог Закону про внесення змін. . .

Переглянуто: 466  
«Гаряча» телефонна лінія голови райдержадміністрації:
Зворотній зв'язок з владою!
«Гаряча» телефонна
лінія голови райдержадміністрації:
(0230) 2-56-04
З метою оперативного реагування
на звернення підприємців, при Черкаській обласній державній адміністрації запроваджено «гарячу лінію» з питань корупційних діянь в місцевих органах виконавчої влади, державних і комунальних установах.

Контактний телефон (0472) 36-11-00
ОФІЦІЙНІ САЙТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Президент України
Урядовий портал
Верховна Рада України
Верховний Суд України
Пенсійний фонд України
Черкаська ОДА
Урядова телефонна гаряча лінія
Державна фіскальна служба України
Державна служба України у справах ветеранів війни

КАЛЕНДАР
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031