Меню сайту

     Інформація про надходження доходів до районного бюджету Чигиринського району

тис.грн
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Фактично надійшло станом на 26.05.2017
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2   3 4
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб   12602,7 12602,7  
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,8 0,8  
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 4,6 4,6  
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст  обласного значення, районними державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг 105,6 105,6  
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  26,7 26,7  
24060300 Інші надходження 27,8 27,8  
25000000 Власні надходження бюджетних установ 873,1   873,1
41020100 Базова дотація 892,1 892,1  
41030400 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 5568,5  5568,5  
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 0,0  
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 19556,6 19556,9  
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 40218,7 40218,7  
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1423,8 1423,8  
41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань   76,5 76,5  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   14345,2 14345,2  
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  8885,2 8885,2  
41035000 Інші субвенції 3548,5 2114,2 1434,3
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  149,7 149,7  
ВСЬОГО ДОХОДІВ   108306,1 105998,7 2307,4


     Станом на 26 травня 2017 року по загальному фонду районний бюджет Чигиринського району затверджено в сумі 211948,9 тис. грн., виконано в сумі – 100924,4 тис. грн., або 47,6%, в т.ч. по галузях:

Галузь План на рік з урахуванням змін Касові видатки з початку року % виконання бюджету
Державне управління 1619,80 618,80 38,2
Освіта 59577,90 19387,90 32,5
Охорона здоров’я  27343,10 10854,90 39,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення 110561,30 63955,60 57,8
Культура і мистецтво 3669,00 1511,70 41,2
Фізична культура і спорт 587,80 168,50 28,7
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8,00
Видатки не віднесені до основних груп в т.ч.: 8582,00 4427,00 51,6
   - інші субвенції 7231,30 3502,70 48,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ   211948,9 100924,4 47,6

Переглянуто: 87  

ДОХОДИ


     За звітний період до районного бюджету надійшло 27082,6 тис.грн. доходів, з них доходи загального фонду - 26497,0 тис.грн., або 21,9 відс. до прогнозних показників на рік з урахуванням внесених змін, надходження до спеціального фонду – 585,6 тис.грн. (44,1 відс. до річного розпису з урахуванням внесених змін). У складі доходів загального фонду є : власні доходи – 2883,7 тис.грн., базова дотація – 1130,4 тис.грн., субвенції з державного бюджету – 22273,2 тис.грн., інші субвенції – 209,7 тис.грн...


Переглянуто: 385  

Доходи


     Бюджет Чигиринського району за 2014 рік виконано по доходах місцевих бюджетів в сумі 143543,6 тис.грн., або на 102,1 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін. Із них по загальному фонду надійшло 133836,6 тис.грн. (101,3 відс.), по спеціальному – 9707,0 тис.грн. (114,9 відс.).

     Обсяг доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів становить 29677,6 тис.грн., або 115,3 відс. до річного плану з урахуванням внесених змін та 112,1 відс. до фактичних надходжень за минулий рік. Виконання планових показників за 2014 рік забезпечили всі бюджети, виконані основні види доходів...


Переглянуто: 510  

     Проект районного бюджету на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р, та завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII.

Доходи районного бюджету


     До складу джерел доходів районного бюджету у 2015 році будуть зараховуватися податки і збори, передбачені статтями 64, 691 та 71 Бюджетного кодексу України (в редакції Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28.12.2014 № 79-VІІІ)...


Переглянуто: 644  
Доходи


     Бюджет Чигиринського району за 9 місяців 2014 року виконано по доходах місцевих бюджетів в сумі 103272,6 тис.грн., або на 75,3 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін. Із них по загальному фонду надійшло 98274,2 тис.грн. (74,7 відс.), по спеціальному – 4998,4 тис.грн. (89,0 відс.).

     Обсяг доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів становить 20412,0 тис.грн., або 80,2 відс. до річного плану з урахуванням внесених змін та 115,7 відс. до плану на звітний період. Виконання планових показників за 9 місяців 2014 року забезпечили всі бюджети, виконані основні види доходів...


Переглянуто: 425  
ДОХОДИ

      За звітний період до районного бюджету надійшло 54959,2 тис.грн. доходів, з них доходи загального фонду - 53630,6 тис.грн., або 49,9 відс. до прогнозних показників на рік з урахуванням внесених змін, надходження до спеціального фонду – 1328,6 тис.грн. (55,7 відс. до річного розпису з урахуванням внесених змін). У складі доходів загального фонду є : власні та закріплені доходи – 4930,0 тис. грн., дотація вирівнювання з державного бюджету – 23894,8 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів –198,7 тис.грн., кошти, що надійшли з Боровицького сільського бюджету до районного бюджету – 64,6 тис.грн., субвенції з державного бюджету – 23721,9 тис.грн., всі інші субвенції – 820,6 тис.грн.

Загальний фонд


Інформація про виконання районного  бюджету за І півріччя 2014 року

      За І півріччя 2014 року виконання доходів загального фонду районного бюджету (без трансфертів) забезпечено на 108,3 відс. При завданні звітного періоду в сумі 4551,9 тис.грн., до бюджету надійшло 4930,0 тис.грн., або на 378,1 тис.грн. більше запланованих.

      До районного бюджету надійшло 4870,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, або 107,1 відс. до завдання на звітний період; 0,2 тис.грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; 3,5 тис.грн. надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності та 55,4 тис.грн. інших надходжень.

Інформація про виконання районного  бюджету за І півріччя 2014 року

      За І півріччя 2014 року надійшло 4870,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що становить 107,1 відс. до доведених планових показників на звітний період та 101,1 відс. до фактичних надходжень за аналогічний період минулого року.

      Негативно впливає на наповнення бюджету фінансовими ресурсами порушення платниками податків розрахункової дисципліни. На 01.01.2014 недоїмка по платежах до районного бюджету становила 55,8 тис.грн., і на 01.07.2014 – 55,8 тис.грн., тобто не змінилась. По діючих підприємствах, організаціях заборгованість по платежах до районного бюджету - відсутня.

Інформація про виконання районного  бюджету за І півріччя 2014 року

      До спеціального фонду районного бюджету надійшло 895,2 тис.грн. доходів (без трансфертів), з них власні надходження бюджетних установ – 895,0 тис.грн.

      Крім того до спеціального фонду надійшла субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 143,4 тис.грн. та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 290,0 тис.грн.

Інформація про виконання районного  бюджету за І півріччя 2014 року


Загальний фонд

      Видатки загального фонду районного бюджету за І півріччя 2014 року виконані у сумі 54488,3 тис.грн., або 50,8 % до уточненого плану на рік.

      Із загального обсягу використаних коштів районного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 397,1 тис.грн., або 52,7 % до плану на рік, установ і закладів освіти відповідно 13519,3 тис. грн. та 53,7 %, охорони здоров’я – 8154,4 тис. грн. та 48,5 %, культури і мистецтва – 1471,0 тис. грн. та 46,0 %, фізичної культури та спорту – 154,4 тис.грн. та 42,1 %, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 25567,5 тис. грн. та 52,9 %, в тому числі на територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів 1710,2 тис.грн. та 45,7 %.

Інформація про виконання районного  бюджету за І півріччя 2014 року

      Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: освіта – 24,8 %, охорона здоров’я – 15,0 %, соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 46,9 %, культура і мистецтво – 2,7 %, фізична культура і спорт – 0,3 %, державне управління – 0,7 %.

      На захищені та першочергові статті витрат спрямовано – 50673,7 тис.грн., що становить – 93,0 % загального обсягу використаних коштів. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використані у сумі – 20306,8 тис.грн., або 53,6 % до річних призначень, медикаменти та перев’язувальні матеріали – відповідно 76,8 тис.грн. та 36,1 %, продукти харчування – 355,3 тис.грн. та 29,9 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1820,6 тис.грн. та 45,1 %, інші виплати населенню - 23797,7 тис.грн. та 53,6 %; поточні трансферти органам державного управління – 4797,2 тис. грн. та 43,4 %.

      В складі видатків по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення передбачені кошти на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів на загальну суму 15,0 тис. грн., використано – 9,4 тис. грн.

Спеціальний фонд

      За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовано видатки у сумі 1007,5 тис.грн., що становить 29,8 % до уточнених кошторисних призначень.

      За рахунок власних надходжень бюджетних установ профінансовано 992,4 тис.грн. видатків, в тому числі по закладах освіти – 380,4 тис.грн., охорони здоров’я – 284,0 тис.грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 305,8 тис. грн.

      Видатки на розвиток установ і закладів районного бюджету по спеціальному фонду складають 89,5 тис грн., в т.ч. по галузі освіта – 64,9 тис. грн., галузі охорона здоров’я – 22,9 тис. грн., галузі культура і мистецтво – 1,7 тис. грн.

Кредитування

      У звітному періоді кредитування не проводилось.

Фінансування бюджету

      Залишок коштів на рахунку районного бюджету станом на 01.01.2014 становив по загальному фонду – 1059,4 тис. грн., на 01.07.2014 – 82,3 тис. грн.

      Станом на 01.07.2014 залишається неповерненою середньострокова позика в сумі 1193,0 тис. грн.

Заборгованість бюджетних установ

      Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.07.2014 становить 1356,7 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - 65,1 тис. грн., інші виплати населенню – 479,7 тис. грн.

      Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2014 становить 194,9 тис. грн., в тому числі капітальні видатки 178,1 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

      З районного бюджету іншим бюджетам перераховано коштів на загальну суму – 1007,0 тис. грн., в тому числі:

      Субвенції загального фонду – 592,6 тис.грн., в т.ч.:

Боровицькому сільському бюджету - 500,0 тис. грн. на середню освіту для Боровицького НВК;

Чигиринському міському бюджету на вуличне освітлення та для забезпечення послуг з благоустрою міста – 61,2 тис. грн.;

Іванівському сільському бюджету на проведення виборів сільських голів – 31,4 тис. грн.

      Субвенції спеціального фонду – 414,4 тис. грн., в т. ч.:

міському та сільським бюджетам з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 414,4 тис.грн.


Переглянуто: 425  
«Гаряча» телефонна лінія голови райдержадміністрації:
Зворотній зв'язок з владою!
«Гаряча» телефонна
лінія голови райдержадміністрації:
(0230) 2-56-04
З метою оперативного реагування
на звернення підприємців, при Черкаській обласній державній адміністрації запроваджено «гарячу лінію» з питань корупційних діянь в місцевих органах виконавчої влади, державних і комунальних установах.

Контактний телефон (0472) 36-11-00
ОФІЦІЙНІ САЙТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Президент України
Урядовий портал
Верховна Рада України
Верховний Суд України
Пенсійний фонд України
Черкаська ОДА
Урядова телефонна гаряча лінія
Державна фіскальна служба України
Державна служба України у справах ветеранів війни

КАЛЕНДАР
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930