Меню сайту
ІНФОРМЕРИ:

Погода
Погода у Чигирині

волог.:

тиск:

вітер:


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Довідка про підсумки виконання бюджету за 9 місяців 2013 року

   

Виконання бюджету

Доходи

      Бюджет Чигиринського району за 9 місяців 2013 року виконано по доходах місцевих бюджетів в сумі 92141,6 тис.грн., або на 74,7 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін. Із них по загальному фонду надійшло 87283,9 тис.грн. (73,3 відс.), по спеціальному – 4857,7 тис.грн. (114,2 відс.).

      Обсяг доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів становить 19090,0 тис.грн., або 74,0 відс. до річного плану (з урахуванням внесених змін) та 110,6 відс. до плану на звітний період. Виконання планових показників за 9 місяців 2013 року забезпечили всі бюджети, виконані основні види доходів.

      Поряд з тим, негативно впливає на наповнення бюджету порушення платниками податків розрахункової дисципліни. Заборгованість по платежах до місцевих бюджетів упродовж поточного року не змінилась і станом на 01.10.2013 складала 170,7 тис. грн. По діючих підприємствах, організаціях заборгованість до місцевого бюджету відсутня. Найбільшу заборгованість мають недіючі підприємства КП „Чигиринське” - 82,3 тис.грн. та ВАТ ЧРО „Агропроммеханізація” – 61,1 тис.грн.

      Не виконано умови Постанови КМУ від 31.10.2011 № 1185 щодо застосування коефіцієнта 1,756 до нормативної грошової оцінки землі по ТОВ СП „Нібулон” (умовні річні втрати бюджету – понад 500 тис.грн.).

      На сьогодні не повністю розрахувався з бюджетом по податку на доходи фізичних осіб за використані земельні паї за 2012 рік СТОВ „Урожай СК”, із 117,0 тис. грн., нарахованої суми залишилась непогашена заборгованість в сумі 35,5 тис.грн. Крім того, по даному товариству відсутня сплата податку на доходи фізичних осіб за використані земельні паї в 2013 році.Доходи районного бюджету

      До районного бюджету за 9 місяців 2013 року надійшло доходів в сумі 72235,5 тис. грн., із них по загальному фонду надійшло 70443,5 тис. грн. (72,1 відс.), по спеціальному – 1792,0 тис. грн. (158,5 відс.).

      Виконання планових показників за 9 місяців 2013 року по загальному фонду районного бюджету:

      - власні та закріплені доходи – 8508,7 тис. грн., що становить 105,1 відс. до плану на звітний період;

      - дотація вирівнювання з державного бюджету – 29950,4 тис. грн. (97,4 відс.);

      - додаткова дотація з державного бюджету – 600,0 тис. грн. (100,0 відс.);

      - субвенції з державного бюджету – 28806,2 тис. грн. (98,9 відс.);

      - інші субвенції – 2578,2 тис. грн. (99,6 відс.).

      До складу доходів районного бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів, входять:

      - податок на доходи фізичних осіб – 8491,9 тис. грн. (105,1 відс. до плану на звітний період);

      - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 0,5 тис. грн.;

      - реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 4,1 тис. грн.;

      - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 12,1 тис. грн.;

      - інші надходження до районного бюджету – 0,1 тис. грн.

      За 9 місяців 2013 року надійшло 8491,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що становить 105,1 відс. до доведених планових показників на звітний період та 115,7 відс. до фактичних надходжень за аналогічний період 2012 року.

      До спеціального фонду районного бюджету надійшло 1612,4 тис.грн. доходів (без трансфертів), з них власні надходження бюджетних установ - 1612,4 тис.грн., що становить 90,0 відс. до загальних надходжень спеціального фонду.

      Крім власних та закріплених доходів до спеціального фонду надійшли субвенції з бюджетів усіх рівнів в сумі 179,6 тис.грн.Видатки

      Бюджет Чигиринського району за 9 місяців 2013 року по видатках загального фонду бюджету виконано у сумі 88200,5 тис. грн., що становить 71,9 % до уточнених планових показників на рік. По спеціальному фонду бюджету видатки виконані у сумі 4490,3 тис.грн., або на 62,4 % до планових призначень на рік.

      По загальному фонду бюджету на фінансування галузі закладів та заходів освіти використано 25640,2 тис.грн. ( 29,1 % загального обсягу видатків),

      охорони здоров’я – 12924,1 тис.грн., (14,7 %),

      соціального захисту та соціального забезпечення – 32049,4 тис.грн. (36,3 %),

      культури і мистецтва – 3814,5 тис.грн. (4,3 %),

      фізичної культури і спорту – 209,2 тис.грн. (0,2 %),

      державного управління – 4820,1 тис.грн.( 5,5 %).

      Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду склали 43660,6 тис.грн. (49,5 % загального обсягу видатків), в тому числі по галузях:

      - освіта – 21510,1 тис.грн. (83,9 % до загального обсягу видатків освіти),

      - охорона здоров’я – 11397,5 тис.грн. (88,2%),

      - культура – 3083,0 тис.грн. (80,8% ),

      - соціальний захист – 2803,1 тис.грн. (95,1 % до обсягу видатків на соцзахист, без урахування видатків з держбюджету),

      - державне управління – 4358,5 тис. грн. (90,4%),

      - фізкультура і спорт – 129,2 тис.грн (61,8%).Видатки районного бюджету

      Видатки загального фонду районного бюджету виконані у сумі 71333,5 тис.грн., або 72,2 % до уточненого плану на рік. За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовано видатки у сумі 1965,7 тис. грн., що становить 68,7 % до уточнених кошторисних призначень.

      Із загального обсягу використаних коштів районного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 498,9 тис.грн., або 70,0 % до плану на рік, установ і закладів освіти відповідно 17190,2 тис. грн. та 74,2 %, охорони здоров’я – 12924,1 тис. грн. та 77,3 %, культури і мистецтва – 2111,8 тис. грн. та 68,6 %, фізичної культури та спорту – 183,2 тис.грн. та 54,4 %, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 31933,7 тис. грн. та 70,9 %, в тому числі на територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів – 2566,1 тис.грн. та 72,4 %.

      Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: освіта – 24,1 %, охорона здоров’я – 18,1 %, соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 44,8 %, культура і мистецтво – 3,0 %, фізична культура і спорт – 0,3 %, державне управління – 0,7 %.

      Видатки на розвиток установ і закладів районного бюджету по спеціальному фонду складають 648,7 тис грн., в тому числі:

      - освіти – 312,4 тис. грн. ( 48,2 % до загального обсягу видатків розвитку), в т.ч. придбання літератури – 116,5 тис.грн., меблі – 4,1 тис. грн., електрообладнання – 1,8 тис. грн., капітальні ремонти шкіл – 190,0 тис. грн.;

      - охорони здоров’я – 51,7 тис грн. (8,0 % до загального обсягу видатків розвитку), в т.ч. придбання комп’ютерної техніки і обладнання – 51,7 тис. грн.;

      - соціального захисту та соціального забезпечення – 17,5 тис. грн. (2,7 % до загального обсягу видатків розвитку), в т. ч. на придбання меблів – 14,2 тис. грн., придбання насоса для котла – 3,3 тис. грн.;

      - культури – 117,0 тис. грн. (18,0 % до загального обсягу видатків розвитку), в т. ч. придбання комп’ютерної техніки і сценічних костюмів – 11,7 тис. грн., капітальний ремонт будинку культури - 87,3 тис. грн., придбання освітлювальної та підсилюючої апаратури – 18 тис. грн.;

      - центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 54,6 тис. грн. (8,4 % до загального обсягу видатків розвитку) на придбання комп’ютерної техніки;

      - інших видатків розвитку – 95,5 тис. грн. (Худоліївському сільському бюджету на виконання робіт по інформаційно - туристичному комплексу – 53,0 тис. грн. та 8,0 тис. грн. на придбання обладнання для Худоліївського будинку культури, 34,5 тис. грн. - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми „Забезпечення пожежної безпеки” (придбання компресора)), або 14,7 % до загального обсягу видатків розвитку):Міжбюджетні трансферти

      З районного бюджету іншим бюджетам перераховано коштів на загальну суму – 6888,6 тис. грн., а саме :

      Дотацію вирівнювання, що передається з районного бюджету міському та сільським бюджетам – 6004,6 тис.грн.

      Субвенції загального фонду – 126,1 тис.грн., в т.ч.:

      Худоліївському сільському бюджету 73,0 тис. грн. на ремонт покрівлі будинку культури та 2,0 тис. грн. на матеріали для будинку культури;

      Мельниківському сільському бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам та технічному персоналу в зв’язку з реорганізацією Мельниківської ЗОШ І-ІІ ступенів в Мельниківський НВК І ступеня – 21,1 тис. грн.;

      субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми „Забезпечення правопорядку у Чигиринському районі ” – 30,0 тис. грн.

      Субвенції спеціального фонду – 757,9 тис. грн., в т. ч.:

      - Худоліївському сільському бюджету на виконання робіт по інформаційно - туристичному комплексу – 53,0 тис. грн., на придбання обладнання для будинку культури - 8,0 тис. грн.;

      - сільським бюджетам з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 662,4 тис.грн.;

      - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми „ Забезпечення пожежної безпеки ” (придбання компресора) в сумі 34,5 тис. грн.Заборгованість

      Кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів на 01.10.2013 становить 2233,7 тис. грн., в тому числі по поточних трансфертах населенню та підприємствам за рахунок субвенцій з державного бюджету – 1068,2 тис. грн., бюджетних установ – 1165,5 тис. грн.

      Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2013 становить 1121,5 тис. грн., в т.ч. капітальні видатки – 734,4 тис. грн.

      Заборгованість виникла у зв’язку з непроведенням платежів управлінням державної казначейської служби України у Чигиринському районі та ненадходженням субвенцій з державного бюджету.Переглянуто: 211  
  • Про результати роботи Чигиринського відділення Кам’янської МДПІ за І півріч ...
  • Капітальні інвестиції за 2012 рік
  • Результати роботи ДПІ у Чигиринському районі за січень - жовтень 2011 ро ...
  • Про результати роботи Чигиринського відділення Кам’янської МДПІ за І півріч ...
  • Про результати роботи Чигиринського відділення Кам’янської МДПІ за 2012 рік
Зворотній зв'язок з владою!
«Гаряча» телефонна
лінія голови райдержадміністрації:
(0230) 2-56-04
АНОНСИ:

23.12.2013

- Особистий прийом громадян заступника голови райдержадміністрації Порожньої Л.В.

24.12.2013

- Засідання колегії райдержадміністрації

25.12.2013

- Виїзний прийом громадян першого заступника голови райдержадміністрації Лисого В.Г.

- Нарада з питань підготовки та проведення урочистостей до Дня народження Б.Хмельницького

26.12.2013

- Виїзний прийом громадян заступника голови райдержадміністрації Турика В.Г.

- Нарада з питань легалізації робочих місць та стану середньомісячної заробітної плати

27.12.2013

- Урочисті заходи присвячені 418-й річниці з Дня народження Б.Хмельницького


Програма заходів з нагоди святкування 60-річчя утворення області та Різдва Христового у Чигиринському районі на
7 січня 2014 року

ОФІЦІЙНІ САЙТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ:

КАЛЕНДАР
«    Грудень 2013    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31